Adatkezelés:
A http://elektromosfutes.eu honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.

Az adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Az adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az napelemesfutes@gmail.com e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdését.

A Webáruház üzemeltetője:
Solarheating Kft.
Székhely: 8264 Szigliget, Szabadság u. 52.
Egyéb cégadatok a Kapcsolat menüpontban.

Az adatkezelő a webáruház üzemeltetője.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  • A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
  • A weblap üzemeltetője az adatok feldolgozását maga látja el, harmadik személynek nem adja át
    Az adatkezelés célja: vásárlási adatkezelés.
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  • Az érintettek köre: regisztrált vásárlók.
  • Az érintettekre vonatkozó adatok: név, lakcím, e-mail cím, cég adatok (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény értelmében) egyéb személyes adatok vonatkozásában pedig önkéntes hozzájáruláson alapul. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg.
  • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett.
  • Az adatok kezelésének időtartama: az érintett kérésére történő törlés – egyéb esetben 90 nap.

A weblap üzemeltetője kijelenti, hogy sem hírleveleket, sem akciókat nem küld regisztrált ügyfeleinek.