Elállási jog

Amennyiben a Vevő a megrendelt termékért/termékekért a díjbekérő ellenértékét befizette a webáruház üzemeltetőjének, de az az üzemeltető hibájából a megrendelés teljesítése meghiúsul, úgy a befizetett teljes összeget a webáruház üzemeltetője 3 munkanapon belül visszafizetni a Vevőnek. A Vevő ilyen esetben kötbér vagy bármi nemű kártérítés érvényesítésére nem jogosult.

Amennyiben a Vevő a megrendelés és az áruátvétel közötti időszak alatt megrendelését a solarheating01@gmail.com címre küldött e-mailben  visszavonja, úgy az Eladó az alábbiak szerint jár el:

  • Az előleg befizetését követő 5 napon belüli lemondás esetén a díjbekérőn befizetett összegnek csak 50%-a kerül visszafizetésre, a fennmaradó összeg bánatpénzként funkcionál.
  • Az előleg befizetését követő 5 napon túli lemondás esetén az előleg NEM kerül visszafizetésre, a megrendelt termékek kiszállításra kerülnek.